Regulamin wykorzystywania plików cookies

1. Czym są pliki cookies.

Ciasteczka (angielskie „cookies") to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

2. Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy.

Cookies „sesyjne" – plikami tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Cookies „stałe" – pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji, w momencie, gdy dokonujesz zakupów.

3. Do czego używamy plików cookies.

Pliki „cookies" używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.

4. Usuwanie i wyłączanie plików cookies

Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies". Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies" lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies" można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

Klauzula informacyjna - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Pro-Development sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296387, NIP: 5213470614, REGON: 141255883, w celu realizacji usługi polegającej na przedstawieniu oferty mieszkaniowej dotyczącej inwestycji „Nowe Zamienie”, która wynika z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu sprzedaży lokali mieszkalnych, usługowych i innych produktów oferowanych w ramach inwestycji Nowe Zamienie lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

Pro-Development Sp. z o. o informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail mieszkaj@nowezamienie.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez LHD w związku z zawarciem umowy

Informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Lighthouse Development sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Muszkieterów 15c, 02-273 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000330647, NIP: 9512284459, REGON: 141877828 (dalej jako „ Administrator ”), jako administrator danych osobowych, potwierdza informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

 1. [ Rodzaj przetwarzanych danych ]

W związku z prowadzeniem procesu sprzedaży lokali mieszkalnych, usługowych i oferowania innych produktów związanych z realizacją inwestycji Nowe Zamienie, a także w związku z podejmowaniem czynności zmierzających do zawarcia umów rezerwacyjnych, umów deweloperskich, a także umów przenoszących własność nieruchomości, Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w poniżej podanym zakresie:

 1. Imiona,
 2. Nazwiska,
 3. Imiona rodziców,
 4. Adres zamieszkania,
 5. Adres do doręczeń,
 6. Numer i rodzaj dokumentu tożsamości,
 7. PESEL,
 8. Stan cywilny,
 9. Nabywany udział w Lokalu (w sytuacji gdy nabywcami lokalu nie są małżonkowie)
 10. Informacje o zawartych małżeńskich umowach majątkowych.
 1. [ Cel przetwarzania danych ]
 1. realizacji procesu przedstawiania oferty mieszkaniowej inwestycji Nowe Zamienie,
 2. zapewnienia należytego przygotowania procesu zawarcia umów deweloperskich, umów zobowiązujących do ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, a także umów przenoszących własność nieruchomości w ramach prowadzenia Domu Sprzedaży,
 3. realizacji i wykonania umów, o których mowa w lit „b)” powyżej,
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które mogłyby pojawić się w związku z realizacją umowy, jak również prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz produktów i usług podmiotów trzecich, które dostarcza Administratora,
 5. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591) i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 1. [ Okres przechowywania danych ]

Przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia relacji prawnej, powstałej w wyniku zawarcia przez Państwa umowy lub umów, o których mowa w sekcji II lit „b)” powyżej, a najdalej z chwilą przedawnienia roszczeń z nich wynikających.

 1. [ Przekazywanie danych ]

Przekazywane przez Państwa dane nie będą udostępniane dalszym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów działających w otoczeniu biznesowym, powiązanym lub współpracującym z Administratorem oraz za wyjątkiem sytuacji związanych z obsługą procesu sprzedaży, wykonywaną wspólnie z Pro-Development sp. z o.o.

Przekazane przez Państwa dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także organom administracji, właściwym urzędom oraz sądom powszechnym.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora wskazanych wyżej (o ile nadrzędny charakter wobec ww. interesów Administratora mają Pani/Pana interesy, podstawowe prawa lub wolności), a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zostały podane przez Panią/Pana dobrowolnie.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail mieszkaj@nowezamienie.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań, Spółka pozostaje do Państwa dyspozycji w zakresie udzielenia dalszych, wyczerpujących informacji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PD w związku z ofertą

Informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Pro-Development sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296387, NIP: 5213470614, REGON: 141255883 (dalej jako „ Administrator ”), jako administrator danych osobowych, potwierdza informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

 1. [ Rodzaj przetwarzanych danych ]

W związku z prowadzeniem procesu sprzedaży lokali mieszkalnych, usługowych i oferowania innych produktów związanych z realizacją inwestycji Nowe Zamienie, a także w związku z podejmowaniem czynności zmierzających do zawarcia umów rezerwacyjnych, umów deweloperskich, a także umów przenoszących własność nieruchomości, Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w poniżej podanym zakresie:

 1. Imiona,
 2. Nazwiska,
 3. Numery telefonów,
 4. Adresy e-mail.
 1. [ Cel przetwarzania danych ]
 1. realizacji procesu przedstawiania oferty mieszkaniowej inwestycji Nowe Zamienie,
 2. zapewnienia należytego przygotowania procesu zawarcia umów deweloperskich, umów zobowiązujących do ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, a także umów przenoszących własność nieruchomości w ramach prowadzenia Domu Sprzedaży,
 3. realizacji i wykonania umów, o których mowa w lit „b)” powyżej,
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które mogłyby pojawić się w związku z realizacją umowy, jak również prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz produktów i usług podmiotów trzecich, które dostarcza Administratora,
 5. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591) i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 1. [ Okres przechowywania danych ]

Przekazane przez Państwa dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu sprzedaży lokali mieszkalnych, usługowych i innych produktów oferowanych w ramach inwestycji Nowe Zamienie lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania a także do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia wykonywanych przez Spółkę na Państwa rzecz usług.

 1. [ Przekazywanie danych ]

Przekazywane przez Państwa dane nie będą udostępniane dalszym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów działających w otoczeniu biznesowym, powiązanym lub współpracującym z Administratorem oraz za wyjątkiem sytuacji związanych z obsługą procesu sprzedaży, wykonywane wspólnie i na rzecz Lighthouse Development sp. z o.o. S.K.A.

Przekazane przez Państwa dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także organom administracji, właściwym urzędom oraz sądom powszechnym.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora wskazanych wyżej (o ile nadrzędny charakter wobec ww. interesów Administratora mają Pani/Pana interesy, podstawowe prawa lub wolności), a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zostały podane przez Panią/Pana dobrowolnie.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail mieszkaj@nowezamienie.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań, Spółka pozostaje do Państwa dyspozycji w zakresie udzielenia dalszych, wyczerpujących informacji.

Polityka prywatności

wersja obowiązująca od dnia 25 maja 2018 roku.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych jest Pro-Development sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296387, NIP: 5213470614, REGON: 141255883. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
  3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie WWW inwestycji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 1. ADMINISTRATOR DANYCH
  1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
  2. Dane osobowe przetwarzane są:
   1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO
   2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
   3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
   4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   5. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą
  3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: mieszkaj@nowezamienie.pl
  5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do zachowania danych.
  6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom administracji publicznej, organom ścigania i innym organom sądowym).
  8. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
  9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 1. PLIKI COOKIES
  1. Witryna www.nowezamienie.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.
  5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
   4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies .
  7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Popup

22/12/2018 - 01/01/2019

Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Polityka prywatności | Osiedle Nowe Zamienie, ul. Arakowa 8, 05-500 Zamienie | NoweZamienie.pl | 2018

Szybki kontakt